Vietinbank PGD Kỳ Lừa

 • Địa chỉ: Số 131 Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
 • Số điện thoại: 020 5386 8898
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: PGD Kỳ Lừa

Các dịch vụ tại PGD Kỳ Lừa ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Kỳ Lừa

Vietinbank gần PGD Kỳ Lừa