Ngân hàng Vietinbank Huyện Bảo Thắng Lào Cai

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bảo Thắng.