Vietinbank Bảo Thắng Lào Cai

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bảo Thắng.

Chi nhánh Vietinbank ở Bảo Thắng Lào Cai

Vietinbank PGD KCN Tằng Loỏng