PGD KCN Tằng Loỏng ngân hàng Vietinbank

  • Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Tằng Loỏng, Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
  • Số điện thoại: 0214 3899 055
  • Số điện thoại cũ: 020 3899 055 (Mã vùng cũ)

Bản đồ đường đi đến PGD KCN Tằng Loỏng


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của PGD KCN Tằng Loỏng ngân hàng Vietinbank

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác