Ngân hàng Vietinbank PGD Kim Tân

  • Địa chỉ: Số 637 Đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
  • Số điện thoại: 0214 3840 696 và 0214 3843 222

Bản đồ đường đi đến PGD Kim Tân


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của PGD Kim Tân ngân hàng Vietinbank

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác