Chi nhánh Lào Cai ngân hàng Vietinbank

  • Địa chỉ: Số 7 Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
  • Số điện thoại: 0214 3824 899
  • Số điện thoại cũ: 020 3824 899 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0214 3824 299
  • Số Fax Cũ: 020 3824 299

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Lào Cai


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của Chi nhánh Lào Cai ngân hàng Vietinbank

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác