Vietinbank Giao Thủy Nam Định

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Giao Thủy.

Chi nhánh Vietinbank ở Giao Thủy Nam Định

Vietinbank PGD Giao Thuỷ
  • PGD Giao Thuỷ

    Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định