Vietinbank Hải Hậu Nam Định

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hải Hậu.

Chi nhánh Vietinbank ở Hải Hậu Nam Định

Vietinbank PGD Hải Hậu
  • PGD Hải Hậu

    Số 62 Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định