Vietinbank Hạ Hoà Phú Thọ

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hạ Hoà.

Chi nhánh Vietinbank ở Hạ Hoà Phú Thọ

Vietinbank PGD Hạ Hoà
  • PGD Hạ Hoà

    Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ