Chi nhánh Vietinbank Phú Thọ

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 32 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Tỉnh Phú Thọ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Việt Trì 21 địa điểm, Thị Xã Phú Thọ 4 địa điểm, Huyện Lâm Thao 2 địa điểm, Huyện Thanh Thuỷ 1 địa điểm, Huyện Đoan Hùng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Vietinbank Phú Thọ

Việt Trì
Phú Thọ
Việt Trì
Thanh Thuỷ
 • PGD Thanh Thủy

  Khu Phố La Phù, Thị Trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ

Hạ Hoà
 • PGD Hạ Hoà

  Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

Đoan Hùng
 • PGD Đoan Hùng

  Khu Tân Thành, Thị Trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Việt Trì
 • PGD Tam Nông

  Khu 14, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông , Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Bãi Bằng

  Số 04 Khu Đường Nam, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Thanh Sơn

  Số 30, Phố Vàng, Tt. Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Thanh Ba

  Khu 11 Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Cẩm Khê
 • PGD Cẩm Khê

  Khu 10, Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ
Việt Trì
 • PGD Vân Cơ

  Số 2989 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ
 • PGD Chợ Mè

  Số 130 Phố Cao Du, Phường Âu Cơ, Thị Xã Phú Thọ

Lâm Thao
 • PGD Lâm Thao

  Khu 12B, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Thanh Ba
Việt Trì
 • PGD Nông Trang

  Số 2256 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ
 • PGD Hùng Vương

  Số 37 Đường 315, Phường Hùng Vương, Thị Xã Phú Thọ

Việt Trì
 • PGD Gia Cẩm

  Số 1618, Đại Lộ Hùng Vương, P. Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Thọ Sơn

  Số 1085, Đại Lộ Hùng Vương, Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Văn Lang

  Số 2375, Khu 8, Phường Nông Trang (Đại Lộ Hùng Vương), Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Phú Thọ