Chi nhánh Vietinbank Phú Thọ

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 32 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Tỉnh Phú Thọ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Việt Trì 21 địa điểm, Thị Xã Phú Thọ 4 địa điểm, Huyện Lâm Thao 2 địa điểm, Huyện Thanh Thuỷ 1 địa điểm, Huyện Đoan Hùng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Vietinbank Phú Thọ

Việt Trì
Phú Thọ
Việt Trì
Thanh Thuỷ
 • PGD Thanh Thủy

  Khu Phố La Phù, Thị Trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ

Hạ Hoà
 • PGD Hạ Hoà

  Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

Đoan Hùng
 • PGD Đoan Hùng

  Khu Tân Thành, Thị Trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Việt Trì
 • PGD Tam Nông

  Khu 14, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông , Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Bãi Bằng

  Số 04 Khu Đường Nam, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Cẩm Khê
 • PGD Cẩm Khê

  Khu 10, Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

Việt Trì
 • PGD Thanh Sơn

  Số 30, Phố Vàng, Tt. Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Thanh Ba

  Khu 11 Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ
 • PGD Phú Hộ

  Khu 8, Xã Phú Hộ, Tx Phú Thọ, Phú Thọ

 • PGD Chợ Mè

  Số 130 Phố Cao Du, Phường Âu Cơ, Thị Xã Phú Thọ

Lâm Thao
 • PGD Lâm Thao

  Khu 12B, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Việt Trì
 • PGD Vân Cơ

  Số 2989 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Thanh Ba
Phú Thọ
 • PGD Hùng Vương

  Số 37 Đường 315, Phường Hùng Vương, Thị Xã Phú Thọ

Việt Trì
 • PGD Nông Trang

  Số 2256 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Gia Cẩm

  Số 1618, Đại Lộ Hùng Vương, P. Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Văn Lang

  Số 2375, Khu 8, Phường Nông Trang (Đại Lộ Hùng Vương), Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Thọ Sơn

  Số 1085, Đại Lộ Hùng Vương, Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Phú Thọ