Ngân hàng Vietinbank Phú Thọ

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 32 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Tỉnh Phú Thọ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Việt Trì 21 địa điểm, Thị Xã Phú Thọ 4 địa điểm, Huyện Lâm Thao 2 địa điểm, Huyện Thanh Thuỷ 1 địa điểm, Huyện Đoan Hùng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Vietinbank Phú Thọ

Thành Phố Việt Trì
Thị Xã Phú Thọ
Thành Phố Việt Trì
 • Chi nhánh Hùng Vương

  Số 806 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Thanh Miếu, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Huyện Thanh Thuỷ
 • PGD Thanh Thủy

  Khu Phố La Phù, Thị Trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ

Huyện Hạ Hoà
 • PGD Hạ Hoà

  Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

Huyện Đoan Hùng
 • PGD Đoan Hùng

  Khu Tân Thành, Thị Trấn Đoan Hùng, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Thành Phố Việt Trì
 • PGD Bãi Bằng

  Số 04 Khu Đường Nam, Thị Trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Tam Nông

  Khu 14, Xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông , Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Thị Xã Phú Thọ
 • PGD Phú Hộ

  Khu 8, Xã Phú Hộ, Tx Phú Thọ, Phú Thọ

 • PGD Hùng Vương

  Số 37 Đường 315, Phường Hùng Vương, Thị Xã Phú Thọ

Thành Phố Việt Trì
 • PGD Thanh Sơn

  Số 30, Phố Vàng, Tt. Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Huyện Thanh Ba
Thành Phố Việt Trì
 • PGD Vân Cơ

  Số 2989 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Thanh Ba

  Khu 11 Thị Trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Thị Xã Phú Thọ
 • PGD Chợ Mè

  Số 130 Phố Cao Du, Phường Âu Cơ, Thị Xã Phú Thọ

Huyện Lâm Thao
 • PGD Lâm Thao

  Khu 12B, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Thành Phố Việt Trì
 • PGD Văn Lang

  Số 2375, Khu 8, Phường Nông Trang (Đại Lộ Hùng Vương), Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Gia Cẩm

  Số 1618, Đại Lộ Hùng Vương, P. Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Thọ Sơn

  Số 1085, Đại Lộ Hùng Vương, Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Nông Trang

  Số 2256 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

 • PGD Minh Trang

  Số 1940 Đường Hùng Vương, P. Nông Trang, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Phú Thọ