Vietinbank Thanh Ba Phú Thọ

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thanh Ba.

Chi nhánh Vietinbank ở Thanh Ba Phú Thọ

Vietinbank PGD Công thương Thanh Ba