Vietinbank Lâm Thao Phú Thọ

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lâm Thao.

Chi nhánh Vietinbank ở Lâm Thao Phú Thọ

Vietinbank PGD Phong Châu.
  • PGD Phong Châu.

    Khu 9 Xã Thạch Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

  • Vietinbank PGD Lâm Thao
    • PGD Lâm Thao

      Khu 12B, Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ