Vietinbank Duy Xuyên Quảng Nam

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Duy Xuyên.

Chi nhánh Vietinbank ở Duy Xuyên Quảng Nam

Vietinbank PGD Nam Phước
  • PGD Nam Phước

    Khối Phố Long Xuyên, Tt. Nam Phước, Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam