Chi nhánh Vietinbank Quảng Nam

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 6 quận huyện của Tỉnh Quảng Nam. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hội An 3 địa điểm, Thành Phố Tam Kỳ 2 địa điểm, Huyện Điện Bàn 1 địa điểm, Huyện Duy Xuyên 1 địa điểm, Huyện Thăng Bình 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietinbank Quảng Nam


 • Thành Phố Tam Kỳ
 • PGD Tam Kỳ

  471 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

 • Huyện Thăng Bình
 • PGD Hà Lam

  Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

 • Huyện Núi Thành
 • PGD Chu Lai

  Khối 3, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

 • Huyện Duy Xuyên
 • PGD Nam Phước

  Khối phố Long Xuyên, Nam Phước, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

 • Thành Phố Tam Kỳ
 • Chi nhánh Quảng Nam

  22 Phan Bội Châu, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 • Thành Phố Hội An
 • PGD Hùng Vương

  09 Hùng Vương, Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 • Huyện Điện Bàn
 • PGD Vĩnh Điện

  Khối 6, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

 • Thành Phố Hội An
 • PGD Lê Lợi

  04 Hoàng Diệu, Hội An, tỉnh Quảng Nam

 • Chi nhánh Hội An

  Số 4 Hoàng Diệu, Hội An, tỉnh Quảng Nam

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Quảng Nam