Chi nhánh Vietinbank Quảng Nam

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 6 quận huyện của Tỉnh Quảng Nam. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hội An 3 địa điểm, Thành Phố Tam Kỳ 2 địa điểm, Huyện Điện Bàn 1 địa điểm, Huyện Duy Xuyên 1 địa điểm, Huyện Thăng Bình 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Vietinbank Quảng Nam

Hội An
Thăng Bình
 • PGD Hà Lam

  Số 129 Tiểu La, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

Tam Kỳ
Duy Xuyên
 • PGD Nam Phước

  Khối Phố Long Xuyên, Tt. Nam Phước, Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Tam Kỳ
 • PGD Tam Kỳ

  Số 471 Phan Châu Trinh, Phường Phước Hòa, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện Bàn
 • PGD Vĩnh Điện

  Khối 6, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Núi Thành
 • PGD Chu Lai

  Khối 2, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Điện Bàn
Hội An
 • PGD Hùng Vương

  Số 9 Hùng Vương, Tp. Hội An, Tỉnh Quảng Nam

 • PGD Lê Lợi

  Số 09 Lê Lợi, Phường Minh An,Tp. Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Quảng Nam