Vietinbank Tam Kỳ Quảng Nam

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Tam Kỳ.

Chi nhánh Vietinbank ở Tam Kỳ Quảng Nam

Vietinbank PGD Tam Kỳ
  • PGD Tam Kỳ

    Số 471 Phan Châu Trinh, Phường Phước Hòa, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

  • Vietinbank Chi nhánh Quảng Nam