Vietinbank Núi Thành Quảng Nam

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Núi Thành.

Chi nhánh Vietinbank ở Núi Thành Quảng Nam

Vietinbank PGD Chu Lai
  • PGD Chu Lai

    Khối 2, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam