Vietinbank Thăng Bình Quảng Nam

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thăng Bình.

Chi nhánh Vietinbank ở Thăng Bình Quảng Nam

Vietinbank PGD Hà Lam
  • PGD Hà Lam

    Số 129 Tiểu La, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam