Vietinbank Tân Châu Tây Ninh

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tân Châu.

Chi nhánh Vietinbank ở Tân Châu Tây Ninh

Vietinbank PGD Kà Tum
  • PGD Kà Tum

    Số 18, Tổ 1, Ấp Đông Thành, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

  • Vietinbank PGD Tân Châu
    • PGD Tân Châu

      Đường 785, Khu Phố 1, Tt. Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh