Vietinbank Hương Thủy Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hương Thủy.

Chi nhánh Vietinbank ở Hương Thủy Thừa Thiên Huế

Vietinbank Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế