Vietinbank Chiêm Hóa Tuyên Quang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chiêm Hóa.

Chi nhánh Vietinbank ở Chiêm Hóa Tuyên Quang

Vietinbank PGD Chiêm Hoá
  • PGD Chiêm Hoá

    Tổ Trung Tâm 1, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang