Chi nhánh Vietinbank Tuyên Quang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 5 quận huyện của Tỉnh Tuyên Quang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Tuyên Quang 4 địa điểm, Huyện Yên Sơn 2 địa điểm, Huyện Hàm Yên 1 địa điểm, Huyện Sơn Dương 1 địa điểm, Huyện Chiêm Hóa 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Vietinbank Tuyên Quang

Tuyên Quang
 • Chi nhánh Tuyên Quang

  Số 182 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Minh Xuân, Tp. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Chiêm Hóa
 • PGD Chiêm Hoá

  Tổ Trung Tâm 1, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang

Sơn Dương
 • PGD Sơn Dương

  Tổ Nhân Dân Xây Dựng, Tt. Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Hàm Yên
 • PGD Hàm Yên

  Tổ Nhân Dân Tân Thịnh, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang

Yên Sơn
 • PGD Yên Sơn

  Đội 11, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang

 • PGD Long Bình An

  Thôn Chè 8, Xã Đội Cấn, Thành Phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang
 • PGD Tân Quang

  Tổ 25, Phường Tân Quang, Tp. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

 • PGD Phan Thiết

  Số 397, Tổ 28, P Phan Thiết, Tp. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

 • PGD An Tường

  Tầng 1, Tttm Đức Hùng, Xã An Tường, Tp. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Tuyên Quang