Vietinbank Yên Sơn Tuyên Quang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Yên Sơn.

Chi nhánh Vietinbank ở Yên Sơn Tuyên Quang

Vietinbank PGD Long Bình An
  • PGD Long Bình An

    Thôn Chè 8, Xã Đội Cấn, Thành Phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

  • Vietinbank PGD Yên Sơn
    • PGD Yên Sơn

      Đội 11, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang