Cây atm 92 Ngô Gia Tự ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: 92 Ngô Gia Tự, Thành phố Bắc Ninh
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 022 2381 0939
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Bắc Ninh

Các dịch vụ tại cây atm 92 Ngô Gia Tự ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm 92 Ngô Gia Tự

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm 92 Ngô Gia Tự