Cây atm Đại Học Y Dược ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: Số 6 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 023 4382 2869
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Các dịch vụ tại cây atm Đại Học Y Dược ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Đại Học Y Dược

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm Đại Học Y Dược