Cây atm Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Thừa Thiên Huế ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: Số 01 Lê Lai, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 023 4382 2869
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Các dịch vụ tại cây atm Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Thừa Thiên Huế ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Thừa Thiên Huế

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Thừa Thiên Huế