Vietinbank PGD Đông Ngàn

 • Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Phù Khê, Tỉnh Bắc Ninh
 • Số điện thoại: 022 2376 0819
 • Số Fax: 022 2376 0820
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: PGD Đông Ngàn

Các dịch vụ tại PGD Đông Ngàn ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Đông Ngàn

Vietinbank gần PGD Đông Ngàn