Vietinbank PGD KCN bắc Từ Sơn

 • Địa chỉ: . 27A1A Cụm Cnsx Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Đồng Quang, Phường Đồng Kỵ, Tỉnh Bắc Ninh
 • Số điện thoại: 022 2375 0830
 • Số Fax: 022 2375 0830
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: PGD KCN bắc Từ Sơn

Các dịch vụ tại PGD KCN bắc Từ Sơn ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD KCN bắc Từ Sơn

Vietinbank gần PGD KCN bắc Từ Sơn