Vietinbank PGD Phù Khê

 • Địa chỉ: . Thôn Đông, Xã Phù Khê, Tx. Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
 • Số điện thoại: 022 2376 7194
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: PGD Phù Khê

Các dịch vụ tại PGD Phù Khê ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Phù Khê

Vietinbank gần PGD Phù Khê