Chi nhánh Tô Hiệu ngân hàng Vietinbank

  • Địa chỉ: Số 116 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225 3610 343
  • Số điện thoại cũ: 031 3610 343 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0225 3610 917
  • Số Fax Cũ: 031 3610 917

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Tô Hiệu


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của Chi nhánh Tô Hiệu ngân hàng Vietinbank

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác