PGD Hai Bà Trưng ngân hàng Vietinbank

  • Địa chỉ: 189 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225 3857 931 và 0225 3951 623
  • Số điện thoại cũ: 031 3857 931 và 031 3951 623 (Mã vùng cũ)

Bản đồ đường đi đến PGD Hai Bà Trưng


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của PGD Hai Bà Trưng ngân hàng Vietinbank

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác