Chi nhánh Lê Chân ngân hàng Vietinbank

  • Địa chỉ: 124 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225 3854 211
  • Số điện thoại cũ: 031 3854 211 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0225 3510 255
  • Số Fax Cũ: 031 3510 255

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Lê Chân


Các chi nhánh khác