Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Lê Chân

  • Địa chỉ: 124 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225 3854 211
  • Số Fax: 0225 3510 255
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh Lê Chân

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Lê Chân


Các chi nhánh khác