Chi nhánh Lê Chân ngân hàng Vietinbank

  • Địa chỉ: 124 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225 3854 211
  • Số điện thoại cũ: 031 3854 211 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0225 3510 255
  • Số Fax Cũ: 031 3510 255

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Lê Chân


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của Chi nhánh Lê Chân ngân hàng Vietinbank

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác