Vietinbank PGD Nguyễn Huệ

 • Địa chỉ: Số 7 Nguyễn Huệ, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Hu
 • Số điện thoại: 023 4383 7947
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: PGD Nguyễn Huệ

Các dịch vụ tại PGD Nguyễn Huệ ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Nguyễn Huệ

Vietinbank gần PGD Nguyễn Huệ