Ngân hàng Vietinbank Thành Phố Hải Dương Hải Dương

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hải Dương.

 • PGD Điện Biên Phủ

  Số 313, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, tỉnh Hải Dương.

 • Chi nhánh KCN Hải Dương

  Số 9, đường Đức Minh, phường Tân Bình, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 • QTK số 05

  01 Hồng Quang, Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

 • PGD Hồng Quang

  Số 01 đường Hồng Quang, Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương.

 • PGD Hải Tân

  Số 17 phố Yết Kiêu, phường Hải Tân, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

 • PGD Thống Nhất

  Số 144 đường Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

 • PGD Trần Hưng Đạo

  Số 17 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

 • PGD Trần Phú

  Số 123 phố Tuy Hòa, phường Trần Phú, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 • Chi nhánh Hải Dương

  Số 01 đường Hồng Quang, Nguyễn Trãi, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương