Vietinbank Kim Thành Hải Dương

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kim Thành.

Chi nhánh Vietinbank ở Kim Thành Hải Dương

Vietinbank PGD Kim Thành
  • PGD Kim Thành

    Thị Trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương