Ngân hàng Vietinbank PGD Kim Thành

  • Địa chỉ: Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0220 3561 823 và 0220 3560 822
Hiển thị bản đồ đến PGD Kim Thành

Bản đồ đường đi đến PGD Kim Thành


Các chi nhánh khác