Vietinbank Chi nhánh Đông Hải Dương

  • Địa chỉ: Số 297 Trần Hưng Đạo, Phường An Lưu, Thị Xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 022 0382 1336
  • Số Fax: 022 0382 1458
  • Thông tin thêm:
  • Trực thuộc: Chi nhánh Đông Hải Dương

Các dịch vụ tại Chi nhánh Đông Hải Dương ngân hàng Vietinbank

  • In sao kê tài khoản
  • Kiểm đếm tiền
  • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
  • Chuyền tiền lương theo lô
  • Dịch vụ thẻ
  • Thay thế đổi mới thẻ
  • Đảm bảo
  • Rút tiền mặt
  • Quản lý tài sản
  • Dịch vụ cho vay
  • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Đông Hải Dương

Vietinbank gần Chi nhánh Đông Hải Dương