Ngân hàng Vietinbank Thành Phố Lào Cai Lào Cai

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Lào Cai.

 • PGD Trần Hưng Đạo

  Lô 13, Ngã 6, phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 • PGD Cốc Lếu

  Số 008 Phố Hoà An, Cốc Lếu, Thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

 • PGD Hoàng Liên

  Số 477 Đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 • PGD Kim Tân

  Số 637 Đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 • PGD Cam Đường

  Tổ 15 Phường Pom Hán, Thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

 • Chi nhánh Lào Cai

  Số 7 Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành Phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai