Chi nhánh Hà Giang ngân hàng Vietinbank

  • Địa chỉ: tổ 14, phường Minh Khai, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
  • Số điện thoại: 0219 0219 3888652
  • Số điện thoại cũ: 0219 0219 3888652 (Mã vùng cũ)

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Hà Giang


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của Chi nhánh Hà Giang ngân hàng Vietinbank

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác