PGD Nguyễn Trãi ngân hàng Vietinbank

  • Địa chỉ: Số 424 đường Nguyễn Trãi, Tổ 9, phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
  • Số điện thoại: 0219 0219 3862298 và 0219 0219 3875689

Bản đồ đường đi đến PGD Nguyễn Trãi


Các chi nhánh khác