Chi nhánh Kiến An ngân hàng Vietinbank

  • Địa chỉ: Số 128 Tôn Đức Thắng, Phường An Dương, Lê Chân, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225 3876 382
  • Số điện thoại cũ: 031 3876 382 (Mã vùng cũ)

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Kiến An


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của Chi nhánh Kiến An ngân hàng Vietinbank

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác